Algemeen Nut Beogende Instelling

#

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven en schenken.

Stichting Voedselbank Peel en Maas is sinds d.d.08.11.2012 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de stichting mogen binnen de grenzen van de wet worden afgetrokken bij de inkomstenbelastingaangifte.

ANBI informatie Stichting Voedselbank Peel en Maas
Kamer van Koophandel onder nummer: 56449739
R.S.I.N.: 852130740---------------