Doneren

Bent u bereid om ons financieel te steunen?

Met voedsel alleen zijn we er niet. Voordat de etenswaren terecht komen bij degenen die het nodig hebben, de deelnemers aan de Voedselbank, komt er heel wat georganiseer en geregel bij kijken. Voor dat werk staan onze vrijwilligers klaar, maar de hele logistiek kost klauwen vol geld: denk bijvoorbeeld aan locatie, opslag, schoonmaak-, transport-en telefoonkosten e.d.

Daarom kunnen we uw financiële steun goed gebruiken.

Giften voor de onkosten van de organisatie kunt u overmaken op rekeningnummer NL46RABO0174106467 ten name van Stichting Voedselbank Peel en Maas.

Wij zijn blij met een eenmalige of periodieke financiële bijdrage.

Wilt u ons periodiek steunen, download dan het machtigingsformulier

Vul het in en stuur het op naar:

Stichting Voedselbank Peel en Maas

Industrieterrein 1

5981 NK Panningen

Onze hartelijke dank voor uw gift.

N.B.: De Stichting Voedselbank Peel en Maas is een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daardoor vallen donaties aan de Stichting Voedselbank Peel en Maas onder de regels voor aftrekbaarheid van de belastingen.


Opzeggen donateurschap

Een opzegging ontvangen we bij voorkeur per e-mail met uw naam en adresgegevens, donateurnummer, bankrekeningnummer naar : info@voedselbank-peelenmaas.nl

Als u niet beschikt over internet kan een brief worden gestuurd met uw naam, adresgegevens, donateurnummer en bankrekeningnummer naar: Stichting Voedselbank Peel en Maas, Industrieterrein1, 5981 NK Panningen

Doneren

Een instelling als Stichting Voedselbank Peel en Maas functioneert als schakel tussen overschotten enerzijds en armoede anderzijds.

De Voedselbank koopt geen voedsel. We zijn volledig afhankelijk van leveranciers, tuinders, supermarkten en particulieren die producten beschikbaar stellen.


Wilt u ons steunen met goederen?

Niet altijd is er voldoende aanbod van gratis voedsel. Heeft u goederen/levensmiddelen staan waarvan u denkt dat ze welkom zijn voor de deelnemers aan de Voedselbank, dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon logistiek te bereiken op werkdagen 9.00 -17.00 uur via tel. nr. 06 – 48 300 272. Of mail naar logistiek@voedselbank-peelenmaas.nl

Wij zijn dan bereid uw aanbod aan levensmiddelen op te komen halen na overleg. Wij verzoeken u levensmiddelen aan te bieden die nog niet aan hun houdbaarheidsdatum zijn.

U kunt ook op donderdagmorgen tussen 10.00 – 12.00 uur levensmiddelen brengen bij de Voedselbank, Industrieterrein 1, Panningen.