Beleidsplan:

Gehele jaar wekelijks een voedselpakket verstrekken aan huishoudens in de gemeente Peel en Maas die voor een voedselpakket in aanmerking komen volgens de normen van de Vereniging Voedselbank Nederland, waar we bij aangesloten zijn.

Contacten onderhouden met bedrijven die regelmatig voedsel doneren aan de Voedselbank.

Voedsel ophalen bij bedrijven in de regio en bij regionaal distributiecentrum van de gezamenlijke Voedselbank Limburg.

Aandacht vragen voor de activiteiten van de voedselbank en meedoen met activiteiten die armoedevraagstuk onder de aandacht brengen van medeburgers.

We hebben aandacht gevraagd in media en anderszins voor activiteiten van de voedselbank en meegedaan aan het bespreekbaar maken van armoedevraagstukken bij de burgers van Peel en Maas.


Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2023