Doelstelling, missie , visie. en kernwaarden

Doelstelling

Stichting Voedselbank Peel en Maas verstrekt kosteloos voedsel aan mensen die om diverse redenen niet (meer) in staat zijn om elke dag een simpele maaltijd op tafel te zetten. Onze voedselpakketten dienen in deze context gezien worden als acute noodhulp.
Anderzijds wordt er veel voedsel vernietigd of verspild. Niet eens zozeer uit onverschilligheid als wel om diverse economische redenen.
Stichting Voedselbank Peel en Maas streeft er naar om verborgen armoede en voedseloverschot beter met elkaar in evenwicht te brengen. Zodoende voedseloverschotten te verminderen zodat het milieu minder belast wordt.
Om onze deelnemers van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, tuinders, supermarkten en particulieren die gratis voedsel doneren. Er worden geen voedselproducten gekocht.
Daarnaast is het onze doelstelling om de deelnemers uit de problemen te (laten) helpen. Wij maken verborgen armoede zichtbaar bij het publiek en brengen dit zoveel mogelijk onder de aandacht.
We verlenen belangeloos hulp en verwelkomen alle hulp en donaties die wij krijgen.

Missie

Armoede krijgt een gezicht door de Voedselbank. De Voedselbank maakt duidelijk hoe schrijnend de armoede is.
Wij verstrekken verkregen voedsel kosteloos aan de armste mensen binnen de gemeente Peel en Maas en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.
En op deze manier brengen we dus vraag en aanbod bij elkaar: van voedsel, maar ook van zelfredzaamheid en sociale contacten. We zien graag dat de deelnemers, liefst op eigen kracht met enige ondersteuning, uit hun problemen komen en weer grip krijgen op hun leven.
Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Visie

Net als een bank brengt onze Voedselbank vraag en aanbod bij elkaar. De vraag naar voedsel komt van mensen die van zeer weinig leefgeld moeten rondkomen. Het aanbod van voedsel komt van bedrijven, tuinders en supermarkten die bepaalde kwalitatief goede producten niet meer (tijdig) kunnen verkopen en in plaats van het te vernietigen aan ons beschikbaar stellen. Met uitsluitend onbetaalde vrijwilligers zorgen wij ervoor dat dit voedsel op de juiste plek terechtkomt.

Kernwaarden

Stichting Voedselbank Peel en Maas hanteert de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:


  • We werken uitsluitend met vrijwilligers
  • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
  • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
  • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
  • We zijn neutraal en onafhankelijk (“burgers voor burgers”)
  • We zijn transparant in onze verantwoording


Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers :

Voorzitter Dhr R Janssen

Bestuurslid Dhr. J Wilms