Klacht melden

Klachtenregeling ten behoeve van deelnemers

Alle medewerkers van Stichting Voedselbank Peel en Maas doen hun uiterste best om de deelnemers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat er vergissingen of fouten worden gemaakt en dat daardoor een probleem ontstaat.
Als dat het geval is, kunt u natuurlijk altijd direct naar de betreffende medewerker reageren. Hij of zij zal dan proberen om met u samen het probleem zo goed mogelijk te verhelpen.

Wanneer u vindt dat het probleem daarmee niet is opgelost, kunt u een klacht indienen. Hier volgen een paar voorbeelden waar u een klacht over zou kunnen indienen.

  • U heeft een klacht over de manier waarop u door een van onze medewerkers te woord bent gestaan;
  • U vindt dat er niet goed is omgegaan met uw privacy;
  • U bent het n iet eens met de beslissing om geen voedselpakket meer te krijgen;
  • U wilt klagen over de inhoud van het voedselpakket, bv. de hygiëne, de houdbaarheid of de voedselveiligheid in het algemeen.

Wanneer u besluit een klacht in te dienen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
Uw klacht moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur van de Voedselbank; dat kan per brief, maar ook per e-mail (onder vermelding van “klacht”).

Het postadres is: Stichting Voedselbank Peel en Maas
Industrieterrein 1
5981 NK Panningen
Het e-mailadres is: info@voedselbank-peelenmaas.nl

In uw klachtbrief geeft u zo duidelijk mogelijk aan waarover uw klacht gaat. Als dat van belang is moet u, afhankelijk van de soort klacht, ook vermelden:

  • De datum en plaats van de gebeurtenis
  • De (voor)naam van de medewerker of de situatie op het uitgiftepunt
  • De naam van het product waarover u klaagt en de datum van ontvangst ervan.

Binnen 7 werkdagen na ontvangst van uw klacht krijgt u een ontvangstbevestiging van het bestuur. Binnen 4 weken na ontvangst van uw klacht krijgt u een inhoudelijke reactie, zo nodig wordt u vooraf uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Tegen deze beslissing van het bestuur is geen beroep meer mogelijk.
Met uw klacht proberen wij de dienstverlening aan onze deelnemers voortdurend te verbeteren.